Agentura REGENTservis

je specializovaná realitní kancelář, zaměřená na správu nemovitého majetku.

V rámci svěřeného majetku zastupujeme klienta ve všech situacích, které by připadlo řešit vlastníkovi domu, a to jak v problematice bytů, tak i nebytových prostor, v technických a organizačních záležitostech souvisejících s provozem nemovitosti, a ve všech ostat. situacích při správě, údržbě a provozu domu. Poskytujeme nonstop havarijní službu, spolupracujeme s renomovanými advokátními kancelářemi, poskytujeme veškeré služby požadované pro bezproblémový chod nemovitostí.

Firma se snaží orientovat převážně na V.I.P. klientelu; ideou firmy je postavit každému klientovi individuální model správy nemovitosti tím, že své služby dynamicky a flexibilně přizpůsobuje přáním a potřebám klientů, pozorně a profesionálně vnímá jejich požadavky a preference.
Operativně, rychle, kvalitně, diskrétně.

V rozsahu portfolia spravovaných nemovitostí zajišťujeme klientům veškerý servis realitní kanceláře od pronájmů po prodej, včetně smluv a právního zajištění.
®


Lhůty pro vyřízení žádosti o informaci

- Úřad poskytne požadovanou informaci nejpozději do 15 dnů od přijetí podání

- Pokud je žádost nesrozumitelná, vyzve do 7 dnů úřad žadatele, aby ji upřesnil. Neudělá-li to do 30 dnů , lze rozhodnout o odmítnutí žádosti

- Pokud se požadované informace nevztahují k působnosti úřadu, sdělí to úřad do 3 dnů žadateli

- Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů o 10 dní

- Pokud úřad žádost zamítne, rozhodnutí musí být doručeno do 15 dnů. Proti rozhodnutí se lze odvolat; pokud se ani poté žadatel informace nedomůže, lze se obrátit na soud

Problematiku komplexně řeší zákon 106/1999 o svobodném přístupu k informacím