Agentura REGENTservis

je specializovaná realitní kancelář, zaměřená na správu nemovitého majetku.

V rámci svěřeného majetku zastupujeme klienta ve všech situacích, které by připadlo řešit vlastníkovi domu, a to jak v problematice bytů, tak i nebytových prostor, v technických a organizačních záležitostech souvisejících s provozem nemovitosti, a ve všech ostat. situacích při správě, údržbě a provozu domu. Poskytujeme nonstop havarijní službu, spolupracujeme s renomovanými advokátními kancelářemi, poskytujeme veškeré služby požadované pro bezproblémový chod nemovitostí.

Firma se snaží orientovat převážně na V.I.P. klientelu; ideou firmy je postavit každému klientovi individuální model správy nemovitosti tím, že své služby dynamicky a flexibilně přizpůsobuje přáním a potřebám klientů, pozorně a profesionálně vnímá jejich požadavky a preference.
Operativně, rychle, kvalitně, diskrétně.

V rozsahu portfolia spravovaných nemovitostí zajišťujeme klientům veškerý servis realitní kanceláře od pronájmů po prodej, včetně smluv a právního zajištění.
®

Placení odpadu:


Zde připravujeme výňatky a citace znění zákonů a vyhlášek z oblasti bydlení + přetisk článků k dané problematice.


03.10.2002: - zdroj: www.praha-noviny.cz
Praha se opět vrátí k systému placení poplatků za komunální odpad - podle velikosti a množství popelnic.
Obecně závaznou vyhlášku hl. m. Prahy, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad, schválilo dnes městské zastupitelstvo. Praha se tak vrací k systému poplatků „za popelnici“, který se v hlavním městě uplatňoval až do konce loňského roku. Město bude likvidaci odpadu i nadále dotovat - z předložených variant se dnes zastupitelé dohodli na podílu 10 %. Vlastníci nemovitostí obdrží prohlášení plátce poplatku ještě v letošním roce, aby se zaregistrovali, splatnost poplatku je stanovena zpětně ve 2 splátkách. Za první pololetí kalendářního roku do 15. 6. příslušného roku a za druhé pololetí do 15. 12. příslušného roku. Výše poplatku je závislá na počtu sběrných nádob, jejich objemu a četnosti odvozu u jednotlivých nemovitostí.
Přijatá vyhláška nabývá platnosti 1. ledna 2003.